Archiwa kategorii: Bez kategorii

Hybrydowe systemy grzewcze (część 2)

Większość kotłów na węgiel kamienny czy to komorowych, czy automatycznych pozwala na zamienne stosowanie węgla brunatnego coraz częściej dostępnego na polskim rynku dzięki importowi z Czech. W kotłach komorowych zamiennie można z powodzeniem spalać drewno opałowe, z tym, że należy się wtedy liczyć z niższą mocą grzewczą kotła. Kotły automatyczne czy z podajnikiem tłokowym czy ślimakowym w większości modeli są wyposażone w dodatkowy ruszt awaryjny, który zapewnia możliwość spalania większych kawałków węgla lub drewna w przypadku awarii paleniska automatycznego lub braku paliwa do tego paleniska. W przypadku kotłów na gaz drzewny nie ma możliwości spalania innego paliwa w tym samym palenisku, w którym spalane jest drewno jednak najnowsze konstrukcje umożliwiają wyposażenie tego typu kotłów w palniki na pelety, zapewniające automatyzację pracy kotła na czas nieobecności domowników. Kotły na pelety z palnikami automatycznymi umożliwiają spalanie wyłącznie peletów, chyba, że kocioł jest wyposażony w dodatkowy ruszt do spalania awaryjnego innych paliw.

Czytaj dalej

Hybrydowe systemy grzewcze (część 1)

Zakup paliwa do ogrzewania jest jednym z największych obciążeń domowego budżetu i przez to jest motorem do ciągłego poszukiwania alternatywnych rozwiązań grzewczych. Przez wiele lat na większości obszaru Polski przeważały drewno i węgiel kamienny w różnych sortymentach (węgiel gruby, węgiel orzech, ekogroszek) oraz w mniejszej ilości kotłowni stosowane były gaz ziemny i olej opałowy. Rozwój technologii spalania węgla o kotły automatyczne w latach dziewięćdziesiątych XX w. spowodował jeszcze większą popularność tego paliwa, jednak zgodnie z zasadami rynku podwyższone zapotrzebowanie na węgiel spowodowało znaczący wzrost jego ceny. Wielu inwestorów po inwestycji w drogi kocioł automatyczny stanęło więc przed faktem zakupu taniego dotychczas paliwa w wyższej cenie bez możliwości zastosowania paliwa alternatywnego. Takie sytuacje znane są również użytkownikom kotłów gazowych czy olejowych i są motorem do wprowadzania rozwiązań gwarantujących użytkownikom systemów grzewczych większą elastyczność w doborze paliw oraz możliwość stosowania zamiennie wielu rodzajów paliw. Rozwiązania takie nazywane są ogrzewaniem hybrydowym. Czytaj dalej

Przystosowanie pieca olejowego lub gazowego do spalania peletu

W ostatnich latach, wraz z rozwojem technologii grzewczej wykorzystującej paliwa stałe, pelety obok ekogroszku i węgla na dobre weszły do polskich kotłowni. Popularyzacja peletów była możliwa dzięki ustawicznemu udoskonalaniu przez producentów pieców na to paliwo. Sprzęt oferowany w tej chwili charakteryzuje się dużą niezawodnością i komfortem użytkowania.

Mimo to w Internecie znaleźć można wiele dyskusji oraz przykładów modyfikacji pieców np. olejowych w taki sposób aby umożliwiały spalanie pelet. Przyczyną takiego stanu rzeczy jest wysoka cena tego paliwa, która skutecznie zniechęca do inwestycji w piec przystosowany wyłącznie do jego spalania. Pelety, mimo znaczącego wzrostu liczby dostawców, pozostają paliwem relatywnie drogim ze względu na kosztowny proces produkcji, w ramach którego drzewo jest pozbawiane kory, szlifowane, szuszone, a nastęnie przetwarzane i prasowane na małe granulki. Nie bez znaczenia dla ceny jest również ustawiczny wzrost ich popularności. Czytaj dalej

Układy sterowania kotłami na paliwa stałe

Kotły na paliwa stałe zapracowały sobie na solidną pozycję rynkową stając się jednymi z głównych źródeł ciepła do ogrzewania, a często i przygotowania ciepłej wody w gospodarstwach domowych w Polsce. Przez lata użytkownicy wybierali te urządzenia głównie ze względu na niską cenę i dostępność paliwa, którym najczęściej był węgiel orzech, węgiel groszek lub drewno. Kotły na paliwa stałe kojarzyły się jednak również z niskim komfortem użytkowania poprzez konieczność częstej obsługi i konserwacji kotła oraz z wysoką emisją szkodliwych produktów spalania do atmosfery, przy jednocześnie niskiej sprawności. Wysiłki producentów kotłów na paliwa stałe skupiały się więc na wprowadzaniu takich modyfikacji, które zapewniłyby podwyższony komfort eksploatacji kotła oraz zmniejszoną wysokość emisji szkodliwych związków do atmosfery i podwyższoną sprawność. Ponieważ możliwości modyfikowania konstrukcji samych wymienników kotłów są ograniczone, konstruktorzy kotłów – przystosowując je do spalania paliw takich jak ekogroszek czy pellet – skorzystali z powszechnej dostępności regulatorów elektronicznych wprowadzając je do wyposażenia jako elementy sterujące bądź samym spalaniem w kotle, bądź również pracą instalacji grzewczej połączonej z kotłem. Czytaj dalej

Czym palić w kotle?

Zmiany jakie obserwujemy w gospodarce nie pozostają bez wpływu na ceny paliw do ogrzewania domów. Sytuacja z jaką mamy do czynienia od wielu lat nie ma nic wspólnego ze stabilnością, a trafny wybór paliwa do ogrzewania domu graniczy z hazardem. Brak stabilnej oferty cenowej na rynku paliw dla „Kowalskiego” skutkuje ogromnymi wahaniami w popycie na poszczególne rodzaje kotłów oraz częstymi zmianami konstrukcji samych urządzeń, których producenci starają się nadążać za zmianami na rynku oraz maksymalnie zunifikować konstrukcje swoich produktów do spalania różnych rodzajów paliw. Wśród tego paliwowego zamętu jeden element od lat pozostaje niezmienny, a mianowicie drewno opałowe, które zawsze było paliwem najtańszym i najłatwiejszym do pozyskania na terenie całego kraju. Wadą drewna jest oczywiście pracochłonność jego przygotowania oraz konieczność suszenia/sezonowania przed wykorzystaniem jako paliwa. Istnieje możliwość zakupu drewna już rozłupanego i podsuszonego jednak jest ono znacznie droższe od zakupionego wprost z nadleśnictwa w postaci pociętych pni przeznaczonych do rozłupania. Czytaj dalej

Zamknięta instalacja z kotłem na paliwa stałe

Kotły na paliwa stałe są najbardziej popularnym w naszym kraju źródłem ciepła do ogrzewania domów. Przez wiele lat ich instalacja oraz eksploatacja wymagały zgodnie z obowiązującymi przepisami systemu grzewczego typu otwartego, co z kolei nie odpowiadało wymaganiom, jakie stawiają na przykład producenci popularnych grzejników płytowych i rodziło problemy. Niedawno w tym zakresie zaszły w krajowych przepisach istotne zmiany.

Kotłownia na paliwa stałe jest z pozoru nieskomplikowanym zespołem urządzeń, szczególnie, jeżeli brać pod uwagę typowe palenisko rusztowe, ręczny załadunek paliwa i usuwanie popiołu. Przez dziesiątki lat tysiące tego typu instalacji centralnego ogrzewania zostało zainstalowanych w polskich domach i do dziś stanowi przeważające źródło ciepła. Powszechne występowanie tego typu systemów ogrzewania często wręcz powoduje, że kotłownie gazowe czy olejowe jawią się jako skomplikowane i niebezpieczne, podczas gdy kotłownie na paliwa stałe wydają się nie powodować żadnych zagrożeń. Tymczasem rzeczywistość wygląda zupełnie odwrotnie. Powtarzające się przypadki eksplozji kotłów na paliwa stałe czy kominków z płaszczem wodnym (będących nomen-omen kotłami) również w nowych domach wskazują, że brak elementarnej wiedzy na temat zabezpieczenia oraz eksploatacji kotłowni na paliwa stałem może rodzić tragiczne skutki nie tylko materialne ale również w postaci zagrożenia dla zdrowia i życia domowników.

Wyposażenie domów jednorodzinnych w instalację grzewczą jest regulowane przepisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki oraz ich usytuowanie. Do 12 czerwca 2009 roku obowiązywało w/w rozporządzenie z dnia 12 kwietnia 2009 roku, w którym to, w §133 p. 7 znajdował się zapis następującej treści: „Zabrania się zasilania z kotła na paliwo stałe instalacji ogrzewczych wodnych systemu zamkniętego, wyposażonych w przeponowe naczynia wzbiorcze.”. Wyraźnie wskazywało to, że kotły na paliwa stałe, niezależnie od sposobu ich pracy czy automatyki w jaką zostały wyposażone musiały być instalowane w typowych instalacjach typu otwartego z naczyniem wzbiorczym umieszczonym w najwyższym punkcie instalacji. Takie rozwiązanie pociągało jednak za sobą konkretne ograniczenia. Po pierwsze, czynnik grzewczy w instalacji ma stały kontakt z powietrzem, co przyspiesza proces korozji grzejników i w wielu przypadkach powoduje utratę gwarancji producenta na żywotność grzejników. Po drugie, czasem trudno znaleźć miejsce na naczynie przelewowe z odpowietrzeniem i wyprowadzenie rury przelewowej. Po trzecie, utrudniona jest współpraca z wspomagającym kotłem gazowym (większość nowoczesnych wiszących kotłów gazowych jest wyposażona w czujnik ciśnienia i może pracować wyłącznie w instalacjach typu zamkniętego). Instalatorzy wraz z inwestorami na różne sposoby próbowali wybrnąć z istniejącej sytuacji budując instalacje wyposażone w zbiorniki buforowe, wymienniki płytowe, itp. (Rys. 1 z wymiennikiem płytowym). Podnosiło to jednak znacznie koszty samej kotłowni i stawiało pod znakiem zapytania sens ekonomiczny całego przedsięwzięcia nie zapewniając jednocześnie całkowitego bezpieczeństwa pracy i ochrony żywotności urządzeń w kotłowni. Czytaj dalej